PRONEA: Ako vznikal názov školy budúcnosti

Ideas Innovations Značka Pronea

Projekt Pronea chce kvalitným vzdelávaním a výchovou mladých ľudí transformovať región Hornej Nitry na miesto, kde sa oplatí pracovať a žiť. Pridali sme sa a projektu sme vytvorili názov a základ vizuálnej identity.

Začali sme stanovením cieľa. Vo finále sme chceli abstraktný názov s asociáciou, jednoslovný, použiteľný vo viacerých jazykoch. Tieto atribúty vzišli z kvalitného zadania a pochopenia budúceho používania názvu. Mal byť prijateľný pre slovenské aj medzinárodné prostredie.

Táto škola nie je škola

Rozhodli sme sa, že aj názvom vystihneme absolútne novú kategóriu vzdelávacieho projektu – nejde o klasickú strednú školu. V mysliach budúcich študentov a ich rodičov sme chceli skôr pojem nového vzdelávacieho projektu aktívne vytvárať, než ho ponechať na pripodobnenie k tomu, čo už poznajú. Bolo teda jasné, že názov nemôže byť „Stredná odborná škola Partizánske“, ale úplne iný. Ani McDonald’s nepredáva žemľu s fašírkou, syrom a šalátom, dokonca ani hamburger, ale Big Mac, pretože chce prekonať očakávania viažúce sa k žemli.

Zvnútra von

Absolventi školy by mali byť samostatní schopní lídri, ktorí svojou prácou a konaním prispejú k rozvoju celého regiónu. Líderstvo sa začína budovaním charakteru. Už Tomáš Baťa, s ktorým je mesto Partizánske späté, povedal: „Keď chceš vybudovať veľký podnik, vybuduj najprv seba.“ Ide teda o ľudí, ktorí sú aktívni a začínajú od seba. Mysleli sme na cieľovú skupinu – budúcich študentov a ich rodičov, pred ktorými je výzva dôverovať novému projektu. Na túto výzvu zareagujú proaktívne. Súčasťou vzdelávania na novej škole je aj osobnostný rozvoj. Proaktívnych ľudí tento región potrebuje a to je jedna z vlastností, ktorá odlišuje cieľovú skupinu od ostatných.

Pro + Nea = PRONEA

Synonymom pre očakávaný rozvoj a pokrok je progres. Mnoho zahraničných jazykov má toto slovo v podobnom tvare. Pri jeho vyslovovaní sa dáva dôraz na prvú slabiku „pro“. „Neos“ je zasa grécke slovo pre nový. Škola je ženského rodu, preto voľba padla na tvar „nea“. Spojením týchto slabík vznikol asociatívny názov Pronea.

Ideas Innovations Branding Naming Pronea

Vizuálna identita

Spájanie sa uplatnilo aj v grafickom stvárenení logotypu. Základný tvar vznikol spojením začiatočného písmena P (Pronea, Partizánske) so symbolom obrátenej slzy ako symbolu miesta, regiónu. Je viacfarebný, pretože aj projekt má v sebe viacero pilierov, ako Academy (škola), Campus (internát), inovačný Hub a ďalšie, ktoré sa prezentujú vlastnými farbami. Pre Academy sme vybrali serióznu modrú, pretože vzdelávaniu prikladáme dôležitosť. Modrá je tiež vhodná na budúcu školskú rovnošatu. Campus je o vnútri, srdci, hodnotách, výchove k zrelosti. Lídri sú odvážni a výrazní, preto sme mu dali červenú farbu. Hub je inovatívny, prináša nové svieže riešenia, kreativitu a rast má v DNA, čo naznačuje aj svieža zelená. Pôvodný zámer projektu sa neskôr v ďalších fázach rozširoval, preto je súčasná podoba logotypu pozmenená. Jej základ však stále zostal ako sme ho navrhli.

Ideas Innovations Branding Naming Pronea

PRONEA ukazuje, že inovácie sú možné a vítané aj v školstve. Ale nielen tam. Každý z nás môže prinášať dobré a nové veci v oblasti svojho pôsobenia. Možno bude aj Pronea k tomu inšpiráciou.


Spoznajte strednú školu budúcnosti PRONEA na www.pronea.sk

Copy link
Powered by Social Snap