Knižný špeciál

Papier nad zlato! Aj týmto knihám sme pomohli na svet.

Fľaša z Marianky

Odneste si z najstaršieho pútnického miesta na Slovensku pokoj v duši a vodu vo fľaši, ktorú sme nadizajnovali priamo v Marianke. V predaji v stánkoch v údolí, v Marialande a v potravinách pri obecnom úrade.

Pomôžeme vám komunikovať šikovne a kreatívne.